Zvýšenie súm stravného od 1.7.2019

20 Jun    Pracovná cesta

Podľa nového Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného č. 176/2019 Z.z. sa od 1.7.2019 zvyšujú sumy stravného.

Sumy stravného pre  pracovné cesty sa zvýšia nasledovne:

  • pre časové pásmo 5 až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 4,80 EUR na 5,10 EUR
  • pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty zo 7,10 EUR na 7,60 EUR
  • pre časové pásmo nad 18 hodín trvania pracovnej cesty z 10,90 EUR na 11,60 EUR

Zamestnávateľ si môže do daňových výdavkov zahrnúť stravné maximálne vo výške 55 % zo sumy stravného, čo bude od 1. 7. 2019 suma 2,81 EUR.

Hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Zvyšuje sa teda aj minimálna hodnota gastrolístka zo súčasných 3,60 EUR na 3,83 EUR.