Author: Adrian Sabo

Jun 20

Zvýšenie súm stravného od 1.7.2019

Podľa nového Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného č. 176/2019 Z.z. sa od 1.7.2019 zvyšujú sumy stravného. Sumy stravného pre  pracovné cesty sa zvýšia nasledovne: pre časové pásmo 5 až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 4,80 EUR na 5,10 EUR pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty […]
Jul 2

Odvodová úľava pre pracujúcich dôchodcov s príjmom z dohody do 200 eur od 1. júla 2018

Od 1. júla 2018 si podobne ako študenti budú môcť aj pracujúci dôchodcovia určiť jednu dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti, na základe ktorej, ak neprekročia mesačne, resp. priemerne mesačne príjem 200 eur, budú môcť využiť odvodovú úľavu a nebudú platiť poistné na sociálne poistenie. Pôjde o dôchodcov, ktorí majú priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo výsluhový […]