Cenník

Dane a daňové priznanie

 

Daň z príjmu FO typ A

15 eur / rok

Daň z príjmu FO typ B paušálne výdavky

80 eur / rok

Daň z príjmu FO typ B

100 eur / rok

Daň z príjmu PO

200 eur / rok

Ďaňové priznaie DPH

20 eur / mesiac

Výkay o majetku a záväzkoch, Výkaz o príjmoch a výdavkoch

V cene pri vedení účtovníctva

Výkaz ziskov a strát, Súvaha

V cene pri vedení účtovníctva

Súhrnný výkaz DPH

10 eur

Mesačný prehľad za zamestnancov

V cene pri vedení miezd

Ročné hlásenie za zamestnancov

20 eur/rok

Mzdy
Spracovanie mzdy zamestnanca 13 €
Prvotné zadanie zamestnanca (prac. zmluva/dohoda, prihlášky do poisťovní, vyhlásenie na zdanenie príjmov a ďalšie zákonné povinnosti) 10 €
Registrácia/odhlásenie zamestnávateľa (daň zo závislej činnosti – DÚ, SP, ZP) 10 €
Hlásenie o vyúčtovaní dane (ročne) 10 €
Jednoduché účtovníctvo

 

Počet položiek

neplatca

platca

od 0 do 100

65,00€

80,00€

od 101 do 200

150,00€

170,00€

od 201 do 300

230,00€

260,00€

od 301 do 400

320,00€

350,00€

od 401 do 600

450,00€

480,00€

od 601 do 1000

730,00€

770,00€

ceny sú uvedené bez DPH

Podvojné účtovníctvo

 

Počet položiek

neplatca

platca

od 0 do 100

80,00€

100,00€

od 101 do 200

170,00€

190,00€

od 201 do 300

260,00€

280,00€

od 301 do 400

350,00€

370,00€

od 401 do 600

480,00€

50,00€

od 601 do 1000

770,00€

800,00€

ceny sú uvedené bez DPH