Category: Pracovná cesta

Jun 20

Zvýšenie súm stravného od 1.7.2019

Podľa nového Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného č. 176/2019 Z.z. sa od 1.7.2019 zvyšujú sumy stravného. Sumy stravného pre  pracovné cesty sa zvýšia nasledovne: pre časové pásmo 5 až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 4,80 EUR na 5,10 EUR pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty […]