Dane a daňové priznanie

Daň z príjmu FO typ A 40 eur / rok
Daň z príjmu FO typ B paušálne výdavky 80 eur / rok
Daň z príjmu FO typ B 100 eur / rok
Daň z príjmu PO 200 eur / rok
Ďaňové priznaie DPH 20 eur / mesiac
Výkaz o majetku a záväzkoch, Výkaz o príjmoch a výdavkoch V cene pri vedení účtovníctva
Výkaz ziskov a strát, Súvaha V cene pri vedení účtovníctva
Súhrnný výkaz DPH 10 eur
Mesačný prehľad za zamestnancov V cene pri vedení miezd
Ročné hlásenie za zamestnancov 20 eur/rok

Ceny sú uvedené bez DPH

Mzdy

Spracovanie mzdy zamestnanca 13 €
Prvotné zadanie zamestnanca (prac. zmluva/dohoda, prihlášky do poisťovní, vyhlásenie na zdanenie príjmov a ďalšie zákonné povinnosti) 10 €
Registrácia/odhlásenie zamestnávateľa (daň zo závislej činnosti – DÚ, SP, ZP) 10 €
Hlásenie o vyúčtovaní dane (ročne) 10 €

Ceny sú uvedené bez DPH

Jednoduché účtovníctvo

Počet položiekneplatcaplatca
od 0 do 10065 €80 €
od 101 do 200150 €170 €
od 201 do 300230 €260 €
od 301 do 400320 €350 €
od 401 do 600450 €480 €
od 601 do 1000730 €770 €

Ceny sú uvedené bez DPH

Podvojné účtovníctvo

Počet položiekneplatcaplatca
od 0 do 10080 €100 €
od 101 do 200170 €190 €
od 201 do 300260 €280 €
od 301 do 400350 €370 €
od 401 do 600480 €500 €
od 601 do 1000770 €800 €

Ceny sú uvedené bez DPH