Zmeny od 1.1.2024

Feb 8

Zmeny od 1.1.2024

MINIMÁLNA MZDA od 01.01.2024 750 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,4,310 € za hodinu pre zamestnanca odmeňovaného hodinovou mzdou pri 40h/t + dohody,4,449 € za hodinu pre zamestnanca odmeňovaného hodinovou mzdou pri 38,75h/t,4,597 € za hodinu pre zamestnanca odmeňovaného hodinovou mzdou pri 37,50h/t.Na výške minimálnej mzdy sa v súlade s § 7 zákona […]
Feb 5

Dôchodky 2022

DÔCHODKOVÁ HODNOTA 2022 Dôchodková hodnota pre dôchodky priznané v roku 2022 je 15,13 eur. (V roku 2021 bola 14,2107 eur, ide o nárast o 6,5 %). VALORIZÁCIA DÔCHODKOV V roku 2022 sa dôchodky budú zvyšovať o 1,3 %. NÁROK NA PREDČASNÝ DÔCHODOK Od 1.7.2021 do 30.6.2022 má poistenec nárok na predčasný starobný dôchodok vtedy,ak suma […]
Feb 4

Odvody v roku 2022

Status S+R IP NP PvN PFP UP GP ZP Osoba v pracovnom pomere (1) x x x x x x x x Štátny zamestnanec x x x x x x Osoba v služobnom pomere x x x x x x Sudca x x x x Prokurátor x x x x Žiak, študent pri odbornej praxi […]
May 19

Pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom pri znižovaní dopadov koronavírusu

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spúšťa prvú pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom pri znižovaní dopadov koronavírusu, ktorú schválila vláda Slovenskej republiky 31. marca 2020. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny od 6. apríla 2020 prijímali žiadosti o príspevky na mzdy zamestnancov od zamestnávateľov, ktorí museli povinne zatvoriť prevádzky. Od stredy, 8. 4. 2020, […]
May 19

Sadzba dane z príjmov, daňový bonus a dôležité čísla v roku 2020

Sadzba dane z príjmov právnických osôb V roku 2020 sa uplatnia nasledovné sadzby dane z príjmov právnických osôb zo základu dane zníženého o daňovú stratu: 15 %, ak príjmy (výnosy) právnickej osoby za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu 100 000 EUR 21 %, ak príjmy (výnosy) právnickej osoby za zdaňovacie obdobie prevyšujú sumu 100 000 EUR Sadzba dane z príjmov fyzických osôb 19 % z tej časti základu […]
Jun 20

Zvýšenie súm stravného od 1.7.2019

Podľa nového Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného č. 176/2019 Z.z. sa od 1.7.2019 zvyšujú sumy stravného. Sumy stravného pre  pracovné cesty sa zvýšia nasledovne: pre časové pásmo 5 až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 4,80 EUR na 5,10 EUR pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty […]
Feb 6

Odvody pre SZČO od 1.1.2019

Minimálny vymeriavací základ počas roka 2019 je 477 EUR. Minimálne poistné na sociálne poistenie je 158,11 EUR. Minimálny preddavok na zdravotné poistenie je 66,78 eura (33,39 EUR pre osobu so zdravotným postihnutím). Rozpis poistného na sociálne poistenie: Nemocenské poistenie 4,4%, min. 20,98 EUR Starobné poistenie 18%, min. 85,86 EUR Invalidné poistenie 6%, min. 28,62 EUR Rezervný fond 4,75%, min. 22,65 EUR
Jul 2

Odvodová úľava pre pracujúcich dôchodcov s príjmom z dohody do 200 eur od 1. júla 2018

Od 1. júla 2018 si podobne ako študenti budú môcť aj pracujúci dôchodcovia určiť jednu dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti, na základe ktorej, ak neprekročia mesačne, resp. priemerne mesačne príjem 200 eur, budú môcť využiť odvodovú úľavu a nebudú platiť poistné na sociálne poistenie. Pôjde o dôchodcov, ktorí majú priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo výsluhový […]
Jun 20

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ K OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

K ochrane vašich osobných údajov, ako firma poskytujúca externé spracovanie účtovníctva a miezd, pristupujem zodpovedne a snažím sa zabezpečiť popri tom aj vaše právo na informácie. Ako zákonný predpoklad slúži pre mňa predovšetkým zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a […]
Jan 24

Odvody v roku 2018

Aké odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne platia živnostníci Od roku 2018 musia samostatne zárobkovo činné osoby platiť sociálne a zdravotné odvody spolu vo výške najmenej 215 eur. Vlani to bolo najmenej 208,16 eura. Ak ste v roku 2017 platili preddavok na zdravotné poistné od 61,81 eura do 63,84 eura, v roku 2018 budete uhrádzať preddavok najmenej 63,84 eura (zdravotne postihnutý 31,92 […]