Zmeny od 1.1.2024

8 Feb    Nezaradené

MINIMÁLNA MZDA od 01.01.2024

750 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
4,310 € za hodinu pre zamestnanca odmeňovaného hodinovou mzdou pri 40
h/t + dohody,
4,449 € za hodinu pre zamestnanca odmeňovaného hodinovou mzdou pri 38,75
h/t,
4,597 € za hodinu pre zamestnanca odmeňovaného hodinovou mzdou pri 37,50
h/t.
Na výške minimálnej mzdy sa v súlade s § 7 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej
mzde dohodli sociálni partneri dňa 21.8.2023.
*
Výpočet pri hodinovej mzde pri 40 h/t: 750 € deleno 174 hodín.
Výpočet pri hodinovej mzde pri 38,75 h/t: 4,310 € x 40/38,75.
Výpočet pri hodinovej mzde pri 37,50 h/t: 4,310 € x 40/37,5.
Výsledky sa zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta matematicky.

NEZDANITEĽNÁ ČASŤ NA DAŇOVNÍKA za rok 2023

4922,82 €.
Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 21754,18 €, tak nezdaniteľná časť na daňovníka sa
vypočíta podľa vzorca: 10361,36 € – (základ dane : 4) kde suma 10361,36 € je 44,2-násobok
životného minima. Ak daňovník dosiahne základ dane 41445,46 € a viac, tak nezdaniteľná časť
je nula.

DAŇOVÝ BONUS NA DIEŤA

Sumy daňového bonusu (mesačne) na dieťa platné na rok 2024:
• 140 € na dieťa vo veku do 18 rokov,
• 50 € na dieťa vo veku od 18 rok

Minimálna daň právnickej osoby od 1.1.2024

Výška zdaniteľných príjmov (výnosov)Výška minimálnej dane od 1.1.2024
do 50 000 € vrátane340 €
od 50 000,01 € do 250 000 € vrátane960 €
od 250 000,01 € do 500 000 € vrátane1 920 €
nad 500 000 €3 840 €