Odvodová úľava pre pracujúcich dôchodcov s príjmom z dohody do 200 eur od 1. júla 2018

2 Jul    Odvody

Od 1. júla 2018 si podobne ako študenti budú môcť aj pracujúci dôchodcovia určiť jednu dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti, na základe ktorej, ak neprekročia mesačne, resp. priemerne mesačne príjem 200 eur, budú môcť využiť odvodovú úľavu a nebudú platiť poistné na sociálne poistenie.

Pôjde o dôchodcov, ktorí majú priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu po dovŕšení dôchodkového veku či invalidný výsluhový dôchodok.

Ak však uvedenú hranicu príjmu z dohody prekročia, poistné na dôchodkové poistenie budú platiť z príjmu nad 200 eur mesačne.

Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorá je účinná od 1. júla 2018.