Category: Dane

May 19

Sadzba dane z príjmov, daňový bonus a dôležité čísla v roku 2020

Sadzba dane z príjmov právnických osôb V roku 2020 sa uplatnia nasledovné sadzby dane z príjmov právnických osôb zo základu dane zníženého o daňovú stratu: 15 %, ak príjmy (výnosy) právnickej osoby za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu 100 000 EUR 21 %, ak príjmy (výnosy) právnickej osoby za zdaňovacie obdobie prevyšujú sumu 100 000 EUR Sadzba dane z príjmov fyzických osôb 19 % z tej časti základu […]