Author: sabova.eva@gmail.com

May 19

Pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom pri znižovaní dopadov koronavírusu

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spúšťa prvú pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom pri znižovaní dopadov koronavírusu, ktorú schválila vláda Slovenskej republiky 31. marca 2020. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny od 6. apríla 2020 prijímali žiadosti o príspevky na mzdy zamestnancov od zamestnávateľov, ktorí museli povinne zatvoriť prevádzky. Od stredy, 8. 4. 2020, […]
May 19

Sadzba dane z príjmov, daňový bonus a dôležité čísla v roku 2020

Sadzba dane z príjmov právnických osôb V roku 2020 sa uplatnia nasledovné sadzby dane z príjmov právnických osôb zo základu dane zníženého o daňovú stratu: 15 %, ak príjmy (výnosy) právnickej osoby za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu 100 000 EUR 21 %, ak príjmy (výnosy) právnickej osoby za zdaňovacie obdobie prevyšujú sumu 100 000 EUR Sadzba dane z príjmov fyzických osôb 19 % z tej časti základu […]
Feb 6

Odvody pre SZČO od 1.1.2019

Minimálny vymeriavací základ počas roka 2019 je 477 EUR. Minimálne poistné na sociálne poistenie je 158,11 EUR. Minimálny preddavok na zdravotné poistenie je 66,78 eura (33,39 EUR pre osobu so zdravotným postihnutím). Rozpis poistného na sociálne poistenie: Nemocenské poistenie 4,4%, min. 20,98 EUR Starobné poistenie 18%, min. 85,86 EUR Invalidné poistenie 6%, min. 28,62 EUR Rezervný fond 4,75%, min. 22,65 EUR
Jun 20

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ K OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

K ochrane vašich osobných údajov, ako firma poskytujúca externé spracovanie účtovníctva a miezd, pristupujem zodpovedne a snažím sa zabezpečiť popri tom aj vaše právo na informácie. Ako zákonný predpoklad slúži pre mňa predovšetkým zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a […]
Jan 24

Odvody v roku 2018

Aké odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne platia živnostníci Od roku 2018 musia samostatne zárobkovo činné osoby platiť sociálne a zdravotné odvody spolu vo výške najmenej 215 eur. Vlani to bolo najmenej 208,16 eura. Ak ste v roku 2017 platili preddavok na zdravotné poistné od 61,81 eura do 63,84 eura, v roku 2018 budete uhrádzať preddavok najmenej 63,84 eura (zdravotne postihnutý 31,92 […]