Odvody pre SZČO od 1.1.2019

6 Feb    Odvody, SZCO

Minimálny vymeriavací základ počas roka 2019 je 477 EUR.

Minimálne poistné na sociálne poistenie je 158,11 EUR.

Minimálny preddavok na zdravotné poistenie je 66,78 eura (33,39
EUR pre osobu so zdravotným postihnutím).

Rozpis poistného na sociálne poistenie:

  • Nemocenské poistenie 4,4%, min. 20,98 EUR
  • Starobné poistenie 18%, min. 85,86 EUR
  • Invalidné poistenie 6%, min. 28,62 EUR
  • Rezervný fond 4,75%, min. 22,65 EUR